Загальна інформація

  Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології – єдина в Україні кафедра IV рівня акредитації, яка уже 40 років забезпечує нафтогазову і суміжні галузі промисловості висококваліфікованими інженерами з кваліфікацією “інженер з автоматизації ” і науковими кадрами.

  Кафедра веде підготовку фахівців зі спеціальності 7092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами ” і трьох спеціалізацій:

 1. Автоматизація гірничо-технологічних процесів та виробництв;
 2. Автоматизоване управління хіміко-технологічними процесами і виробництвами;
 3. Автоматизоване управління хіміко-технологічними процесами і виробництвами харчової та переробної промисловості.

 

Історія кафедри

 Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології Івано-Франківського Національного університету нафти і газу продовжує славні традиції, які були започатковані Львівською Політехнікою з підготовки інженерів для нафто-газової промисловості.

   1959 рік – у Львові здійснено перший набір студентів на спеціальність “Автоматизація і електрифікація гірничих робіт” (АВПД), “Автоматизація хіміко-технологічних процесів” (АХТП), “Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів переробки нафти і газу” (АВПП).
   1963 рік – у Івано-Франківську створено Івано-Франківська філія ЛПІ і спеціальності АВПД і АВПП переведені в Івано-Франківськ.
   1964 рік – в Івано-Франківську зроблено перший випуск спеціалістів спеціальностей АВПП і АВПД.
   1967 рік – створено Івано-Франківський інститут нафти і газу, створено факультет автоматизації і економіки в складі якого була кафедра.
   1994 рік за результатами акредитації інститут нафти і газу отримав статус державного технічного університету нафти і газу IV рівня; кафедра отримала так само IV рівень акредитації.
   2001 р. – Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, став національним; кафедра входить в склад факультету автоматизації та комп’ютерних наук.
   Спеціалісти з автоматизації підготували до роботи з комп’ютерно-інтегрованими технологіями і системами автоматизованого управління технологічними процесами в різних галузях промисловості. Знання технологічних процесів галузі, теорій і практики управління, сучасних вітчизняних і зарубіжних технічних засобів, вміти працювати на ЕОМ допомагають спеціалістам цієї професії розв’язувати завдання підвищення ефективності виробництва на основі вирішення складних науково-технічних інженерних задач.
    У 2004 р. кафедра здійснює 40-й випуск інженерів з автоматизації.

Викладацький склад кафедри

  • Семенцов Г.Н. - завідуючий кафедри, професор докт.техн.наук.
  • Дранчук М.М. - професор, канд.техн.наук
  • Когуч Я.Р. - доцент, заступник декана, канд.техн.наук.
  • Когутяк М.І. - доцент, канд. техн.наук.
  • Чигур І.І. - доцент, канд. техн.наук.
  • Борин В.С. - доцент, канд. техн.наук.
  • Шавранський М.І. - доцент, канд. техн.наук.
  • Бербець Т.О. - асистент кафедри

Вовк Роман